studio nagrań radia afera

Studio

Projekt i wykonanie studia

    Studio nagrań Radia Afera zostało zaprojektowane i wykonane przez firmę AbcSoundlab www.abcsoundlab.com.pl. To dwa w pełni klimatyzowane pomieszczenia, których parametry akustyczne po zaprojektowaniu i wykonaniu zostały sprawdzone przez Prof. dr hab. Piotra Miecznika w lipcu 2005 roku. Wartości czasu pogłosu zmierzonego po adaptacji w stosunku do wartości projektowych są prawidłowe i zgodne z wymogami sztuki adaptacji akustycznej pomieszczeń.

    Wymiary studia

    • pomieszczenie odsłuchowe (reżyserka) - 18m2
    • pomieszczenie nagraniowe - 18 m2

    Wizualizacje studia zostały przygotowane przez firmę AbcSoundlab w trakcie prac projektowych.